Μικροί καθρέφτες
Πως θα πάω: Ελλάδα  (Πλατεία Συντάγματος), Αθήνα (Χάρτης) O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Οι καθρέφτες είναι εξαιρετικά εργαλεία για την αποδοτική διαχείριση του φωτός. Μπορούν να κατευθύνουν το φως στο σημείο που θέλει ο φωτογράφος, να δημιουργήσουν  σκιές, είδωλα και "χρήσιμες" ανακλάσεις.

Από την άλλη, μπορούν πολύ εύκολα να καταστρέψουν μια φωτογραφία κάνοντας τον φωτισμό "σκληρό" και έντονο σε σημείο που να ισοπεδώσει το θέμα.

Η σωστή χρήση τους απαιτεί πολλές δοκιμές, που αφορούν κυρίως: Αλλαγές στις γωνίες  της ανάκλασης του φωτός αλλά και των γωνιών λήψης της φωτογραφικής μηχανής.  Αν μαζί με τους καθρέφτες χρησιμοποιηθεί flash, οι δοκιμές μπορεί να τείνουν στο άπειρο...

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο, το φως προέρχεται από ένα ανοικτό παράθυρο (1η και 2η)  και από έναν φακό (3η και 4η).  

Για τη στήριξη του καθρέφτη έχει χρησιμοποιηθεί μια πτυσσόμενη ξύλινη βάση


Μικροί καθρέφτες

Οι καθρέφτες είναι εξαιρετικά εργαλεία για την αποδοτική διαχείριση του φωτός. Μπορούν να κατευθύνουν το φως στο σημείο που θέλει ο φωτογράφος, να δημιουργήσουν  σκιές, είδωλα και "χρήσιμες" ανακλάσεις.

Από την άλλη, μπορούν πολύ εύκολα να καταστρέψουν μια φωτογραφία κάνοντας τον φωτισμό "σκληρό" και έντονο σε σημείο που να ισοπεδώσει το θέμα.

Η σωστή χρήση τους απαιτεί πολλές δοκιμές, που αφορούν κυρίως: Αλλαγές στις γωνίες  της ανάκλασης του φωτός αλλά και των γωνιών λήψης της φωτογραφικής μηχανής.  Αν μαζί με τους καθρέφτες χρησιμοποιηθεί flash, οι δοκιμές μπορεί να τείνουν στο άπειρο...

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο, το φως προέρχεται από ένα ανοικτό παράθυρο (1η και 2η)  και από έναν φακό (3η και 4η).  

Για τη στήριξη του καθρέφτη έχει χρησιμοποιηθεί μια πτυσσόμενη ξύλινη βάση