Κυανοτυπία Λουίζας (Ιεροβοτάνη) , Δροσιά, Αττική
Πως θα πάω: Δροσιά, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ - ΔΡΟΣΙΑ τώρα από το meteo.gr

Κυανοτυπία Λουίζας (Ιεροβοτάνη)
Verbena Herb  (Cyanotype)
Δροσιά, Αττική
Οκτώβριος 2011