Κυανοτυπία Φύλλων Τριανταφυλλιάς, Δροσιά, Αττική
O Καιρός: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ - ΔΡΟΣΙΑ τώρα από το meteo.gr

Κυανοτυπία Φύλλων Τριανταφυλλιάς (Πίσω μέρος)
Rose
Δροσιά, Αττική
Αύγουστος 2010