Μυκηναϊκό ειδώλιο τύπου Ψ, Αρχαιολογικό μουσείο Δελφών
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Φωκίδα (Χάρτης) O Καιρός: ΔΕΛΦΟΙ τώρα από το meteo.gr

Πήλινο γυναικείο  ειδώλιο από το ιερό της "Αθηνάς Προναίας" του τύπου Ψ.  1400 - 1500 π.Χ

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.