Μαρμάρινο Περιρραντήριο με κόρες, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Πως θα πάω: Αρχαιολογικός χώρος Δελφών, Φωκίδα (Χάρτης) O Καιρός: ΔΕΛΦΟΙ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Περιρραντήριο από παριανό μάρμαρο που αποτελείται από ένα κιονίσκο και γύρω του τρείς γυναικείες μορφές (κόρες)

Λειτουργούσε σαν στήριγμα λεκάνης που χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες. Μεγάλο τμήμα του είναι συμπληρωμένο. Πρώτο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό μουσείο ΔελφώνΕκθέματα Μουσείων

Εκθέματα μουσείων / Αγάλματα

ΑγάλματαΕπιτύμβιες στήλες και ΑναθήματαΘεατρικά Προσωπεία

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών (Συλλογή, Εκθέματα)

Άγαλμα Αντίνοου, Αρχαιολογικό μο...Άγαλμα Ηνίοχου, Αρχαιολογικό μου...Αγέλαος γιός του Ακνονίου, Αρχαι...Βίτων (πρόσωπο) ένας από τους Κο...Έφιππη Αμαζόνα πάνοπλη, Αρχαιολο...Εχίνος κωδωνόσχημης τομής, Αρχαι...Κεφάλι Καρυάτιδας, Αρχαιολογικό ...Κεφάλι χρυσελεφάντινου ανδρικού ...Κεφάλι χρυσελεφάντινου γυναικείο...Κλέοβις (πρόσωπο) ένας από τους ...Λεπτομέρεια από Ιωνικό κιονόκραν...Λευκή κύλικα, Αρχαιολογικό μουσε...Μυκηναϊκό ειδώλιο τύπου Ψ, Αρχαι...Προτομή Γρύπα, Αρχαιολογικό Μουσ...Σύνταγμα δύο μαρμάρινων κούρων, ...Χάλκινη ασπίδα τύπου Herzsprung,...Χάλκινη περικεφαλαία (κράνος) κο...Χάλκινη περικεφαλαία (κράνος) Κο...Χάλκινο Αγαλμάτιο Κούρου, Αρχαιο...Χάλκινο ανάθημα, Προτομή σκύλου ...Χάλκινο ανάθημα, Προτομή σκύλου ...Χάλκινο έλασμα ασπίδας ή φιάλης,...Χάλκινο ομοίωμα αλόγου, Αρχαιολο...

Πάρια Λίθος (Παριανό Μάρμαρο)

Άγαλμα Αντίνοου, Αρχαιολογικό μο...Άγαλμα Γαλάτη Πολεμιστή, Εθνικό ...Βίτων (πρόσωπο) ένας από τους Κο...Κεφάλι Καρυάτιδας, Αρχαιολογικό ...Κεφάλι κυκλαδικού ειδωλίου, Εθνι...Κλέοβις (πρόσωπο) ένας από τους ...Κούρος από μάρμαρο της Πάρου, Αρ...Μοτίβα από πέτρες σε πράσινο φόν...Ναός Ηφαίστου (Θησείο), όπως φαί...Σύνταγμα δύο μαρμάρινων κούρων, ...Το ανάγλυφο της Σκεπτόμενης Αθην...

Μαρμάρινο Περιρραντήριο με κόρες, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Περιρραντήριο από παριανό μάρμαρο που αποτελείται από ένα κιονίσκο και γύρω του τρείς γυναικείες μορφές (κόρες)

Λειτουργούσε σαν στήριγμα λεκάνης που χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες. Μεγάλο τμήμα του είναι συμπληρωμένο. Πρώτο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό μουσείο Δελφών