Μνημείο Φιλοπάππου, Λόφος Μουσών, Αθήνα
Πως θα πάω: Λόφος Μουσών (Φιλοπάππου), Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Ο Γάιος Ιούλιος Αντίοχος Φιλόπαπππος, πρίγκιπας από την Κομμαγηνή της Άνω Συρίας και ευεργέτης της Αθήνας, τον 2ο μ.Χ αιώνα, ανέγειρε στην κορυφή του λόφου των Μουσών το ταφικό του μνημείο, ύψους 12 μέτρων. Από τότε το μνημείο κυριάρχησε στο τοπίο και επέβαλε στο λόφο το όνομα του ιδρυτή του.

Το μνημείο είναι κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο και υψώνεται πάνω σε πώρινη (πέτρινη) κρηπίδα. Η μνημειώδης καμπύλη πρόσοψη του, είναι στραμμένη στην Ακρόπολη και διαρθρώνεται σε δύο ζώνες.  

Στην ανώτερη ζώνη υπάρχουν τρεις βαθιές κόγχες, στις οποίες είναι τοποθετημένα αγάλματα καθιστών μορφών. Στην αριστερή κόγχη παριστάνεται ο παππούς του Αντίοχος, στην κεντρική διασώζεται το ακέφαλο άγαλμα του Φιλόπαππου που κάθεται σε θρόνο και στην δεξιά, απεικονίζονταν (τώρα δεν υπάρχει) ο ιδρυτής της δυναστείας του Σελευκιδών, ο Βασιλιάς Σέλευκος Αντιόχου Νικάτωρ.

Στην κατώτερη ζώνη αναπτύσσεται ζωφόρος στην οποία απεικονίζεται ο Φιλόπαππος σε άρμα με συνοδεία ραβδούχων.

Στην πίσω πλευρά του μνημείου υπήρχε ο ταφικός θάλαμος με μορφή ναΐσκου που εμπεριείχε τη σαρκοφάγο του.

Το μνημείο σωζόταν ακέραιο ως τον 15ο αιώνα, αλλά καταστράφηκε σταδιακά από βανδαλισμούς και φυσικά φαινόμενα. Αναστηλώθηκε εν μέρει το 1904 από το μηχανικό Ν. Μπαλάνο.