Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Άνθρωποι και Εργαλεία, Πλάκα, Αθήνα
Πως θα πάω: Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Πανός 22, Άνθρωποι και Εργαλεία, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Το μουσείο στην οδό Πανός 22 είναι παράρτημα του μουσείου Λαϊκής τέχνης, που ιδρύθηκε το 2008 και φιλοξενεί 300 περίπου αντικείμενα, εργαλεία και προϊόντα της παραδοσιακής εργασίας.

Έτσι, έχει δημιουργηθεί η έκθεση "Άνθρωποι και εργαλεία. Όψεις της εργασίας στην προβιομηχανική κοινωνία" που μιλάει για τον άνθρωπο και την εργασία του.

Τα εκθέματα του μουσείου είναι ένα μέρος της δωρεάς από τα 1000 περίπου αντικείμενα της συλλογής της Εταιρείας Λαογραφικών Σπουδών, που έκανε στο μουσείο.

Τα αντικείμενα παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε ό επισκέπτης να αναζητήσει και εξερευνήσει τη σημασία τους,  για αυτόν που τα κατασκεύασε και για αυτόν που τα χρησιμοποίησε, πριν την μαζική τους παραγωγή.