Άγαλμα παιδιού, Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, Αττική
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΣΧΙΝΙΑΣ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Βρέθηκε στο βάλτο - Μπρεξίζα - (Μικρόν Έλος). Ελληνιστικών Χρόνων

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.


Άγαλμα παιδιού, Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, Αττική

Βρέθηκε στο βάλτο - Μπρεξίζα - (Μικρόν Έλος). Ελληνιστικών Χρόνων

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.