θραύσματα ανεπίσημης επιγραφής, Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Πάρκο Νεμέας (Χάρτης) O Καιρός: ΝΕΜΕΑ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Δύο θραύσματα ανεπίσημης επιγραφής, πάνω σε μια φυσική (ακατέργαστη) πλάκα από αμμόλιθο με ένα πιο σκληρό, κόκκινο, σιδηρούχο στρώμα στη μία πλευρά. Το αδούλευτο ποίημα, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, μνημονεύει σε ελεγειακά δίστιχα το θάνατο ενός παλαιστή από την Λυδία, οποίος είχε αναδειχθεί νικητής στην Αίγυπτο και στην Ασία.

Ένα κομμάτι ανακαλύφθηκε σε β χρήση ως ανεπίσημη θέση στο νότιο άκρο του Σταδίου, ενώ τα άλλα δύο κομμάτια βρέθηκαν εσκεμμένα πεταμένα  και χρησιμοποιημένα για την ισοπέδωση του εδάφους κάτω από το δάπεδο του Αποδυτηρίου. Περί το 330 π.Χ.

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό μουσείο Νεμέας. 


θραύσματα ανεπίσημης επιγραφής, Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας

Δύο θραύσματα ανεπίσημης επιγραφής, πάνω σε μια φυσική (ακατέργαστη) πλάκα από αμμόλιθο με ένα πιο σκληρό, κόκκινο, σιδηρούχο στρώμα στη μία πλευρά. Το αδούλευτο ποίημα, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, μνημονεύει σε ελεγειακά δίστιχα το θάνατο ενός παλαιστή από την Λυδία, οποίος είχε αναδειχθεί νικητής στην Αίγυπτο και στην Ασία.

Ένα κομμάτι ανακαλύφθηκε σε β χρήση ως ανεπίσημη θέση στο νότιο άκρο του Σταδίου, ενώ τα άλλα δύο κομμάτια βρέθηκαν εσκεμμένα πεταμένα  και χρησιμοποιημένα για την ισοπέδωση του εδάφους κάτω από το δάπεδο του Αποδυτηρίου. Περί το 330 π.Χ.

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό μουσείο Νεμέας.