Κυκλάμινο το γραικό (Cyclamen graecum)

Τα κυκλάμινα είναι πολυετή φυτά με μεγάλο κόνδυλο στη ρίζα από όπου εκφύονται τα φύλλα και τα άνθη.

Τα φύλλα του γραικού κυκλάμινου είναι καρδιοειδή, με ανοιχτόχρωμα σχέδια. Τα άνθη του είναι λευκορόδινα και έχουν πολύ χαρακτηριστικό σχήμα.

Βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα σε πετρώδεις τοποθεσίες. Ανθίζει το φθινόπωρο.