Περάσματα Υπόστασης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα
Πως θα πάω: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Περάσματα Υπόστασης της Καλλιόπης Λεμού (από 13 Μαΐου – 8 Σεπτεμβρίου 2013) στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.


Το κάτωθι κείμενο είναι ακριβής αντιγραφή από το δελτίο τύπου του Μουσείου:

Με το εντυπωσιακό της έργο η Καλλιόπη Λεμού διαλέγεται με τη σκέψη του πατέρα της υπαρξιακής φιλοσοφίας Σαίρεν Κίρκεγκωρ γύρω από το θέμα της χριστιανικής πίστης. Ο Δανός στοχαστής, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις της βυζαντινής διανόησης και θεολογίας, ισχυρίστηκε ότι η πίστη είναι ένα ατομικό υποκειμενικό πάθος, που δεν διαμεσολαβείται από το εκκλησιαστικό τυπικό. Μόνο μέσα από αυτή την πίστη κάποιος μπορεί να βρει τον πραγματικό του εαυτό.

Αυτή η αναζήτηση του εαυτού παρουσιάζεται στην εγκατάσταση «Περάσματα Υπόστασης» της Καλλιόπης Λεμού. Μια βάρκα μήκους 3,47 μ. από ξύλο καστανιάς φέρει δώδεκα απόκοσμες κεφαλές από αλάτι που συμβολίζουν τη διάβαση και τη μοναχική αναζήτηση της αυτοσυνείδησης. Οι κεφαλές, με πρόσωπα παραμορφωμένα από πόνο και αγωνία, απλώνονται σε όλο το μήκος της βάρκας περικλείοντας το νόημα της ζωής και ό,τι απομένει από το ταξίδι. Αντανακλούν τον μόχθο του ταξιδιού, την άφιξη στον προορισμό και τις εμπειρίες της ζωής που διαμορφώνουν τη μοναδικότητα του καθενός. 


Περάσματα Υπόστασης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα

Περάσματα Υπόστασης της Καλλιόπης Λεμού (από 13 Μαΐου – 8 Σεπτεμβρίου 2013) στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.


Το κάτωθι κείμενο είναι ακριβής αντιγραφή από το δελτίο τύπου του Μουσείου:

Με το εντυπωσιακό της έργο η Καλλιόπη Λεμού διαλέγεται με τη σκέψη του πατέρα της υπαρξιακής φιλοσοφίας Σαίρεν Κίρκεγκωρ γύρω από το θέμα της χριστιανικής πίστης. Ο Δανός στοχαστής, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις της βυζαντινής διανόησης και θεολογίας, ισχυρίστηκε ότι η πίστη είναι ένα ατομικό υποκειμενικό πάθος, που δεν διαμεσολαβείται από το εκκλησιαστικό τυπικό. Μόνο μέσα από αυτή την πίστη κάποιος μπορεί να βρει τον πραγματικό του εαυτό.

Αυτή η αναζήτηση του εαυτού παρουσιάζεται στην εγκατάσταση «Περάσματα Υπόστασης» της Καλλιόπης Λεμού. Μια βάρκα μήκους 3,47 μ. από ξύλο καστανιάς φέρει δώδεκα απόκοσμες κεφαλές από αλάτι που συμβολίζουν τη διάβαση και τη μοναχική αναζήτηση της αυτοσυνείδησης. Οι κεφαλές, με πρόσωπα παραμορφωμένα από πόνο και αγωνία, απλώνονται σε όλο το μήκος της βάρκας περικλείοντας το νόημα της ζωής και ό,τι απομένει από το ταξίδι. Αντανακλούν τον μόχθο του ταξιδιού, την άφιξη στον προορισμό και τις εμπειρίες της ζωής που διαμορφώνουν τη μοναδικότητα του καθενός.