Μαύρες σιλουέτες σε άσπρο φόντο

Η μαύρη σιλουέτα στο άσπρο φόντο αναδεικνύει τη φόρμα. Η απουσία των χρωμάτων και των λεπτομερειών, ενισχύει το μήνυμα. Το μάτι ελευθερώνεται από το "θόρυβο" και μεταφράζει την κίνηση. Οι σιλουέτες δημιουργούν ένταση και φορτίζουν συναισθηματικά. Τα πάντα, γίνονται αμέσως κατανοητά.

Όλες οι φωτογραφίες των μνημείων έγιναν με τον ήλιο πίσω από το θέμα (backlight). Ο έντονος φωτισμός δημιούργησε μαύρες σκιές σε ένα σχεδόν λευκό φόντο. Η μηχανή ήταν ρυθμισμένη στο Auto (Program) χωρίς flash.

Η εργασία ολοκληρώθηκε στο Photoshop με τη χρήση του φίλτρου Threshold. (Image / Adjustments / Threshold).