Φτιάχνοντας Σελιδοδείκτες

Τα παιδιά ζωγραφίζουν σελιδοδείκτες πάνω σε έγχρωμο χαρτόνι με διαστάσεις 20 x 5 cm. Το θέμα της ζωγραφιάς τους, μπορεί να είναι ένα παραμύθι, κάτι που έχουμε συζητήσει ή κάτι που τους έχει εντυπωσιάσει. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε στα παιδιά, να γράψουν ένα μήνυμα.

Αν υπάρχει η  δυνατότητα, θα ήταν καλό να τον πλαστικοποιήσουμε, για να γίνει ανθεκτικός.

Οι φωτογραφίες είναι από την εργασία των μαθητών της Β'  τάξης του 20ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου και έγιναν  στα πλαίσια του προγράμματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με θέμα:  "Το Δάσος και τα Ζώα του".


Φτιάχνοντας Σελιδοδείκτες

Τα παιδιά ζωγραφίζουν σελιδοδείκτες πάνω σε έγχρωμο χαρτόνι με διαστάσεις 20 x 5 cm. Το θέμα της ζωγραφιάς τους, μπορεί να είναι ένα παραμύθι, κάτι που έχουμε συζητήσει ή κάτι που τους έχει εντυπωσιάσει. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε στα παιδιά, να γράψουν ένα μήνυμα.

Αν υπάρχει η  δυνατότητα, θα ήταν καλό να τον πλαστικοποιήσουμε, για να γίνει ανθεκτικός.

Οι φωτογραφίες είναι από την εργασία των μαθητών της Β'  τάξης του 20ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου και έγιναν  στα πλαίσια του προγράμματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με θέμα:  "Το Δάσος και τα Ζώα του".