Αγκάθια σε μαύρο φόντο

Τα ξερά αγκάθια σε μαύρο φόντο. Μεταφορικές εικόνες της προστασίας αλλά και της απειλής. Μπορείς να με πλησιάσεις αλλά μόνο από κάποια απόσταση. Η επαφή απαγορεύεται και  θα τιμωρηθεί αυστηρά. 

Η αγκαθωτή παρουσία τους φαίνεται ότι είναι πειστική και αποτελεσματική. Ίσως για αυτό, στολίζουν τα δάση και τα λιβάδια και όχι κάποιο σαλόνι μέσα σε κινέζικο βάζο.

Το είδος του αγκαθιού στις φωτογραφίες:  Σκόλυμος ο Ισπανικός (Ασκόλυμπρος)  - Scolymus Hispanunicus)