Ζώα από κοντά

Είναι σημαντικό να έχεις την ευκαιρία να βλέπεις τα πρόσωπα των ζώων. Να παρατηρείς  και αν είναι δυνατόν,  να καταλαβαίνεις... από τις εκφράσεις τους.

Είναι επίσης σημαντικό,  να μη τα θεωρείς "αξιοθέατα" του κόσμου σου, αλλά συντρόφους που μοιράζονται ισότιμα το χώρο που ζεις.  Δεν είναι απαραίτητο να τα αγαπάς. Δεν είναι απαραίτητο να τα συμπαθείς. Απαραίτητο είναι,  να τα σέβεσαι.

Ο σεβασμός στη ζωή τους, ίσως σε οδηγήσει και στη προστασία και στη φροντίδα τους.