Ημερολόγιο 2013, Ανά μήνα με θέμα Φωτογράμματα
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν κάθε μήνα του ημερολογίου,  δεν έχουν γίνει με τη βοήθεια φωτογραφικής μηχανής αλλά με τη βοήθεια ενός scanner.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το τρόπο και την μέθοδο, κάνε click εδώ.Ημερολόγια

Ημερολόγια 2013

Ημερολόγιο 2013, Ανά μήνα με θέμ...Ημερολόγιο 2013, Ανά μήνα με θέμ...Ημερολόγιο 2013, Ανά μήνα με θέμ...

Ημερολόγιο 2013, Ανά μήνα με θέμα Φωτογράμματα

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν κάθε μήνα του ημερολογίου,  δεν έχουν γίνει με τη βοήθεια φωτογραφικής μηχανής αλλά με τη βοήθεια ενός scanner.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το τρόπο και την μέθοδο, κάνε click εδώ.