Το σύμβολο at (@) - Stop Motion

Ξεκινάμε από μια εικόνα που αφαιρούμε σταδιακά κομμάτια της.  Κάθε φορά που αφαιρούμε ένα κομμάτι σώζουμε το αρχείο με άλλο όνομα.  Στο τέλος της διαδικασίας θα έχουμε τόσα αρχεία όσα και τα κομμάτια που αφαιρέθηκαν.

Το stop motion γίνεται προβάλλοντας διαδοχικά τη μια φωτογραφία μετά την άλλη σε μια επιθυμητή  ταχύτητα. Είτε με τη σειρά της δημιουργίας της (από τη φωτογραφία στο λευκό) είτε και αντίστροφα (από το λευκό στη φωτογραφία).  

Όσο περισσότερα είναι τα κομμάτια (άρα όσο περισσότερες και οι φωτογραφίες) τόσο η κίνηση θα είναι πιο ομαλή.

Πολύ απλή τεχνική και πολλές δυνατότητες. 


Το σύμβολο at (@) - Stop Motion

Ξεκινάμε από μια εικόνα που αφαιρούμε σταδιακά κομμάτια της.  Κάθε φορά που αφαιρούμε ένα κομμάτι σώζουμε το αρχείο με άλλο όνομα.  Στο τέλος της διαδικασίας θα έχουμε τόσα αρχεία όσα και τα κομμάτια που αφαιρέθηκαν.

Το stop motion γίνεται προβάλλοντας διαδοχικά τη μια φωτογραφία μετά την άλλη σε μια επιθυμητή  ταχύτητα. Είτε με τη σειρά της δημιουργίας της (από τη φωτογραφία στο λευκό) είτε και αντίστροφα (από το λευκό στη φωτογραφία).  

Όσο περισσότερα είναι τα κομμάτια (άρα όσο περισσότερες και οι φωτογραφίες) τόσο η κίνηση θα είναι πιο ομαλή.

Πολύ απλή τεχνική και πολλές δυνατότητες.