Από το πράσινο στο μπλε

Η αλλαγή του χρώματος  από το πράσινο στο μπλε, έχει 10 φωτογραφίες που έχουν γίνει σε έναν άσπρο καμβά στο Photoshop.

Το trick είναι: Το σώσιμο του αρχείου με ένα νέο όνομα (Save as), κάθε  φορά που ο καμβάς αλλάζει. Έτσι στο τέλος, έχεις όλες τις φωτογραφίες από τις διαδοχικές σου κινήσεις.

Το stop motion γίνεται προβάλλοντας διαδοχικά τη μια φωτογραφία μετά την άλλη σε μια καθορισμένη ταχύτητα.


Από το πράσινο στο μπλε

Η αλλαγή του χρώματος  από το πράσινο στο μπλε, έχει 10 φωτογραφίες που έχουν γίνει σε έναν άσπρο καμβά στο Photoshop.

Το trick είναι: Το σώσιμο του αρχείου με ένα νέο όνομα (Save as), κάθε  φορά που ο καμβάς αλλάζει. Έτσι στο τέλος, έχεις όλες τις φωτογραφίες από τις διαδοχικές σου κινήσεις.

Το stop motion γίνεται προβάλλοντας διαδοχικά τη μια φωτογραφία μετά την άλλη σε μια καθορισμένη ταχύτητα.