Δεξαμενή, Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Αττική
Πως θα πάω: Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας. Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΜΕΓΑΡΑ τώρα από το meteo.gr

Αυτή η δεξαμενή νερού είχε δύο χώρους. Στον πρώτο το νερό ηρεμεί και κατακάθονται τα ιζήματα ενώ στο δεύτερο γίνεται η άντληση του καθαρού νερού.

Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν από έναν αγωγό,  ήταν στεγανοποιημένες με ειδικό σοβά ώστε να είναι αδιαπέραστες από το νερό και είχαν ειδικές σκάλες και υποδομές για τον καθαρισμό τους. Αρχαιολογικοί Χώροι

Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας

Εσχάρα, Αρχαιολογικός χώρος Ελευ...Πλουτώνειον, Αρχαιολογικός χώρος...

Δεξαμενή, Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Αττική

Αυτή η δεξαμενή νερού είχε δύο χώρους. Στον πρώτο το νερό ηρεμεί και κατακάθονται τα ιζήματα ενώ στο δεύτερο γίνεται η άντληση του καθαρού νερού.

Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν από έναν αγωγό,  ήταν στεγανοποιημένες με ειδικό σοβά ώστε να είναι αδιαπέραστες από το νερό και είχαν ειδικές σκάλες και υποδομές για τον καθαρισμό τους.