Στρατιωτάκι
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Το στρατιωτάκι έχει 8 φωτογραφίες για μια πλήρη περιστροφή.

Η φωτογράφιση έγινε πάνω σε ένα CD που χωρίστηκε σε 8 ίσα κομμάτια (κάθε κομμάτι 45 μοίρες). Το στρατιωτάκι έμενε σταθερό πάνω στο CD τη στιγμή που αυτό έκανε περιστροφή 45 μοιρών,  από φωτογραφία σε φωτογραφία.

Το άσπρο φόντο βοηθάει στην απομόνωση του ειδωλίου από το φόντο (background) είτε αλλάζοντας το χρώμα είτε βάζοντας μια φωτογραφία.

Το stop motion γίνεται προβάλλοντας διαδοχικά τη μια φωτογραφία μετά την άλλη σε μια καθορισμένη ταχύτητα.

Είναι ένα καλός και εύκολος τρόπος για την πλήρη παρουσίαση ενός προϊόντος.