Μαργαρίτες σε διάφορα χρώματα (Art Work)
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Φαίνονται (και είναι) ψεύτικες.  Ο καθένας τις βλέπει διαφορετικά. Όλοι όμως τις θεωρούν Ασυνήθιστες.

Όλα τα χρώματα έχουν αλλάξει με το Photoshop (Image/ Adjustments/ Channel Mixer) είτε συνολικά σε όλη τη φωτογραφία,  είτε με την επιλογή ενός χρώματος,  είτε με την επιλογή μιας περιοχής. 


Μαργαρίτες σε διάφορα χρώματα (Art Work)

Φαίνονται (και είναι) ψεύτικες.  Ο καθένας τις βλέπει διαφορετικά. Όλοι όμως τις θεωρούν Ασυνήθιστες.

Όλα τα χρώματα έχουν αλλάξει με το Photoshop (Image/ Adjustments/ Channel Mixer) είτε συνολικά σε όλη τη φωτογραφία,  είτε με την επιλογή ενός χρώματος,  είτε με την επιλογή μιας περιοχής.