Ο Βρασίδας περπατάει
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Ο Βρασίδας έχει οκτώ φωτογραφίες. Κάθε μια,  απεικονίζει την ανάλογη κίνηση και όλες μαζί συνθέτουν το βάδισμα.  


Ο Βρασίδας περπατάει

Ο Βρασίδας έχει οκτώ φωτογραφίες. Κάθε μια,  απεικονίζει την ανάλογη κίνηση και όλες μαζί συνθέτουν το βάδισμα.