Καμβάς από φωτογραφίες
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Χρησιμοποιούμε παλιές φωτογραφίες σαν καμβά και τις δίνουμε στα παιδιά να τις χρωματίσουν.

Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο αν οι φωτογραφίες έχουν απλά σχέδια και σχήματα και δεν έχουν πολύ έντονα χρώματα και πολλές λεπτομέρειες.

Ο χρωματισμός μπορεί να γίνει είτε ψηφιακά (μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας ) είτε και πάνω στο χαρτί με μαρκαδόρους ή τέμπερες.

Στα παραδείγματα υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν χρωματιστεί ψηφιακά. 



Παιδική Ζωγραφική / Κατασκευές

Ζωγραφική

Graffiti στους τοίχους του Κεραμ...Ζωγραφιά γοργόνας πάνω σε βράχο...Ιδέες για πασχαλινά Αυγά (2018)Παλέτες (συνδυασμοί Χρωμάτων)Αναφορά στον Σεζάν (Cezzane)Graffiti στους τοίχους της Πλάκα...Γεωμετρικά σχήματα για ζωγραφική...Έκθεση για το περιβάλλον από τα ...Ζωγραφιές για παιδιά σε χαρτόνι ...Ιδέες για πασχαλινά Αυγά (2013)Μελέτη ΑγιογράφωνΜολύβιΟ ήλιος με άσπρο μαρκαδόρο σε μα...Παιδικές μπογιές σαν ξύλινα τουβ...Παιδική ζωγραφική με το PaintbrushΠέτρινες ψηφίδες στην άμμοΠινέλα ζωγραφικής με φίλτρο Infr...Σύμβολα με άσπρο μαρκαδόρο σε μα...Φαντάσματα με άσπρο μαρκαδόρο σε...Φωτογραφίζοντας Αγιογραφίες, Εικ...Φωτογραφίζοντας ζωγραφιές στην ά...Φωτογραφίζοντας ροκανίδια μολυβιούΧιονάνθρωποι με άσπρη κιμωλία σε...Ψάρια με άσπρο μαρκαδόρο σε μαύρ...

Καμβάς από φωτογραφίες

Χρησιμοποιούμε παλιές φωτογραφίες σαν καμβά και τις δίνουμε στα παιδιά να τις χρωματίσουν.

Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο αν οι φωτογραφίες έχουν απλά σχέδια και σχήματα και δεν έχουν πολύ έντονα χρώματα και πολλές λεπτομέρειες.

Ο χρωματισμός μπορεί να γίνει είτε ψηφιακά (μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας ) είτε και πάνω στο χαρτί με μαρκαδόρους ή τέμπερες.

Στα παραδείγματα υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν χρωματιστεί ψηφιακά.