Εσχάρα, Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Αττική
Πως θα πάω: Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας. Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΜΕΓΑΡΑ τώρα από το meteo.gr

Βωμός, τόπος θυσίας για τις χθόνιες Θεότητες. Θεότητες όπως ο Πλούτωνας και η Περσεφόνη που είχαν σχέση με τη Γη και τον Άδη. 

Η κατασκευή της, έγινε την  Ρωμαϊκή εποχή.

Οι εγκοπές  πάνω στο βωμό εξασφάλιζαν τη στήριξη της σχάρας που έβαζαν τα σφάγια και οι κατακόρυφες εγκοπές στα τοιχώματα, την κυκλοφορία του αέρα που τροφοδοτούσε τη φωτιά.

Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. 

 Αρχαιολογικοί Χώροι

Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας

Δεξαμενή, Αρχαιολογικός χώρος Ε...Πλουτώνειον, Αρχαιολογικός χώρος...

Εσχάρα, Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Αττική

Βωμός, τόπος θυσίας για τις χθόνιες Θεότητες. Θεότητες όπως ο Πλούτωνας και η Περσεφόνη που είχαν σχέση με τη Γη και τον Άδη. 

Η κατασκευή της, έγινε την  Ρωμαϊκή εποχή.

Οι εγκοπές  πάνω στο βωμό εξασφάλιζαν τη στήριξη της σχάρας που έβαζαν τα σφάγια και οι κατακόρυφες εγκοπές στα τοιχώματα, την κυκλοφορία του αέρα που τροφοδοτούσε τη φωτιά.

Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.