Πλουτώνειον, Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Αττική
Πως θα πάω: Πλουτώνειον, Αρχαιολογισκός χώρος Ελευσίνας, Αττική (Χάρτης)

Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Το σπήλαιο έχει την έννοια της εισόδου στον Άδη.  

Έχει συνδεθεί με τον μύθο της  αρπαγής της Περσεφόνης το φθινόπωρο  και την ανάδυση της, την άνοιξη.  Με την καρποφορία της γης μετά την σπορά (δώρο της Θεάς Δήμητρας στους ανθρώπους).

Ο ναός που βρίσκεται στο κέντρο του σπηλαίου είναι αρχαϊκός και έχει μετασκευαστεί πολλές φορές από τον 4π.χ. αιώνα, μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια.


Πλουτώνειον, Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Αττική

Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Το σπήλαιο έχει την έννοια της εισόδου στον Άδη.  

Έχει συνδεθεί με τον μύθο της  αρπαγής της Περσεφόνης το φθινόπωρο  και την ανάδυση της, την άνοιξη.  Με την καρποφορία της γης μετά την σπορά (δώρο της Θεάς Δήμητρας στους ανθρώπους).

Ο ναός που βρίσκεται στο κέντρο του σπηλαίου είναι αρχαϊκός και έχει μετασκευαστεί πολλές φορές από τον 4π.χ. αιώνα, μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια.