Εργοστάσιο ΔΕΗ, Μεγαλόπολη, Αρκαδία
Πως θα πάω: Εργοστάσιο ΔΕΗ, Μεγαλόπολη, Αρκαδία (Χάρτης) O Καιρός: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ τώρα από το meteo.gr

Ένας δαίμονας οικολογικής αλλοίωσης, που παράγει 800 MW ρεύμα, καίγοντας λιγνίτη σε τέσσερις μονάδες παραγωγής.

Αυτή είναι η γενική περιγραφή του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, έναν από τους μεγαλύτερους σε όλη την Ελλάδα.

Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε με σκοπό να εκμεταλλευτεί τα πλούσια κοιτάσματα το 1965. Απασχολεί περίπου 1000 εργαζόμενους.


Εργοστάσιο ΔΕΗ, Μεγαλόπολη, Αρκαδία

Ένας δαίμονας οικολογικής αλλοίωσης, που παράγει 800 MW ρεύμα, καίγοντας λιγνίτη σε τέσσερις μονάδες παραγωγής.

Αυτή είναι η γενική περιγραφή του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, έναν από τους μεγαλύτερους σε όλη την Ελλάδα.

Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε με σκοπό να εκμεταλλευτεί τα πλούσια κοιτάσματα το 1965. Απασχολεί περίπου 1000 εργαζόμενους.