Παπαρούνα, (Papaver Rhoeas)
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Υπάρχουν περίπου 100 είδη παπαρούνας,  με γνωστότερη την Μήκων την υπνοφόρο (αφιόνι) που από τους καρπούς και το χυμό της παρασκευάζεται το όπιο.  

Στην Ελλάδα πιο διαδεδομένη είναι, η κοινή παπαρούνα των αγρών.

Εύθραυστο και μικρό λουλούδι, με κόκκινα άνθη που ανθίζει την Άνοιξη.