Καμένα Δέντρα
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Καμένα δέντρα. Αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου σε όλο και περισσότερα σημεία της χωράς.

Μνημεία αδιαφορίας και λησμονιάς. Ότι απέμεινε από θαυμαστούς φυσικούς  μηχανισμούς:  Πρώτη ύλη για το τζάκι...