Φωτογραφίζοντας το «Τίποτα»
Πως θα πάω: Ελλάδα  (Πλατεία Συντάγματος), Αθήνα (Χάρτης) O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr
Αν θέλεις να δημιουργήσεις μια καλή φωτογραφία, πρέπει πρώτα, να αναζητήσεις ένα καλό θέμα.
 
Χμ…  όχι απαραίτητα!
 
Τι είναι μια καλή φωτογραφία;   Καλή φωτογραφία είναι αυτή που σου αρέσει να κοιτάς. Αν δέχεσαι  αυτόν τον ορισμό,  το θέμα,  είναι  αδιάφορο.
 
Όλα τα θέματα, ακόμη και αυτά που συνήθως δεν προσέχεις,  έχουν τη δύναμη να σε κάνουν να τα κοιτάξεις.  Όχι πάντα.  Όχι σίγουρα.  Τις περισσότερες φορές,  χωρίς συγκεκριμένο λόγο.  
 
Όταν όμως συμβαίνει, συμβαίνει και  «από το Τίποτα»

Φωτογραφίζοντας το «Τίποτα»

Αν θέλεις να δημιουργήσεις μια καλή φωτογραφία, πρέπει πρώτα, να αναζητήσεις ένα καλό θέμα.
 
Χμ…  όχι απαραίτητα!
 
Τι είναι μια καλή φωτογραφία;   Καλή φωτογραφία είναι αυτή που σου αρέσει να κοιτάς. Αν δέχεσαι  αυτόν τον ορισμό,  το θέμα,  είναι  αδιάφορο.
 
Όλα τα θέματα, ακόμη και αυτά που συνήθως δεν προσέχεις,  έχουν τη δύναμη να σε κάνουν να τα κοιτάξεις.  Όχι πάντα.  Όχι σίγουρα.  Τις περισσότερες φορές,  χωρίς συγκεκριμένο λόγο.  
 
Όταν όμως συμβαίνει, συμβαίνει και  «από το Τίποτα»