Ανεμογεννήτριες
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Οι ανεμογεννήτριες είναι  ανεμόμυλοι που με την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου (αιολική ενέργεια) παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εκμετάλλευση του ανέμου, είναι μια ήπια μορφή παραγωγής ενέργειας, γιατί δεν εκπέμπει και δεν προκαλεί ρύπους.  Έτσι, δεν  είναι καθόλου τυχαία η ραγδαία ανάπτυξη των αιολικών πάρκων (σύνολο ανεμογεννητριών)  ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα με μεγάλες ακτογραμμές και ικανούς ανέμους.

Φυσικά μια ικανοποιητική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος προϋποθέτει πολλές δεκάδες ανεμογεννήτριες που δυστυχώς αλλοιώνουν το τοπίο και είναι υπεύθυνες για τη θανάτωση  πολλών πουλιών. Ακριβώς για αυτό το λόγο η εγκατάσταση τους αποφεύγεται σε σημεία που είναι στο δρόμο των αποδημητικών πουλιών.

Συνηθέστερες ανεμογεννήτριες είναι αυτές με οριζόντιο άξονα και τρία πτερύγια, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400 Kw περίπου.


Ανεμογεννήτριες

Οι ανεμογεννήτριες είναι  ανεμόμυλοι που με την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου (αιολική ενέργεια) παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εκμετάλλευση του ανέμου, είναι μια ήπια μορφή παραγωγής ενέργειας, γιατί δεν εκπέμπει και δεν προκαλεί ρύπους.  Έτσι, δεν  είναι καθόλου τυχαία η ραγδαία ανάπτυξη των αιολικών πάρκων (σύνολο ανεμογεννητριών)  ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα με μεγάλες ακτογραμμές και ικανούς ανέμους.

Φυσικά μια ικανοποιητική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος προϋποθέτει πολλές δεκάδες ανεμογεννήτριες που δυστυχώς αλλοιώνουν το τοπίο και είναι υπεύθυνες για τη θανάτωση  πολλών πουλιών. Ακριβώς για αυτό το λόγο η εγκατάσταση τους αποφεύγεται σε σημεία που είναι στο δρόμο των αποδημητικών πουλιών.

Συνηθέστερες ανεμογεννήτριες είναι αυτές με οριζόντιο άξονα και τρία πτερύγια, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400 Kw περίπου.