Χιόνι πάνω στα άνθη
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Διαρκής ελπίδα, η λειτουργία της φύσης. Σε ένα κύκλο «μονότονο» αλλά θαυμαστό. Σε ένα κύκλο αδιατάρακτο από τη παρέμβαση μας.

Το χιόνι πάνω στα άνθη, στα κλαδιά, στα δέντρα. Προετοιμασία για την Άνοιξη.