Φωτογραφίες στο καμένο Δάσος
Πως θα πάω: Ελλάδα  (Πλατεία Συντάγματος), Αθήνα (Χάρτης) O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Μην αποφεύγεις τις φωτογραφίες που προκαλούν θλίψη.

Όχι γιατί η θλίψη πουλάει ή εντυπωσιάζει.  

Κάθε φωτογραφία που προκαλεί θλίψη εμπεριέχει  την ελπίδα. 

Ακριβώς όπως φυτρώνει το χορτάρι κάτω από το καμένο  δέντρο.


Φωτογραφίες στο καμένο Δάσος

Μην αποφεύγεις τις φωτογραφίες που προκαλούν θλίψη.

Όχι γιατί η θλίψη πουλάει ή εντυπωσιάζει.  

Κάθε φωτογραφία που προκαλεί θλίψη εμπεριέχει  την ελπίδα. 

Ακριβώς όπως φυτρώνει το χορτάρι κάτω από το καμένο  δέντρο.