Εμπρόσθιο τμήμα κράνους κορινθιακού τύπου, Αρχαιολογικό μουσείο Ισθμίων, Κορινθία
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίων (Χάρτης) O Καιρός: ΚΟΡΙΝΘΟΣ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Εμπρόσθιο τμήμα κράνους Κορινθιακού τύπου. 650-570 π.Χ.Αρχαία Ελληνικά Όπλα

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ισθμίων, Κόρινθος (Συλλογή, Εκθέματα)

Αριστερή παραγναθίδα τύπου «Keg...Εμπρόσθιο τμήμα κράνους (παραγνα...Κρόνος (Κράνος) Ιλλυρικού τύπου...Τμήμα λίθινου αγάλματος Κούρου, ...

Περικεφαλαίες, Κράνη, Ασπίδες, Λόγχες

Αριστερή παραγναθίδα τύπου «Keg...Εμπρόσθιο τμήμα κράνους (παραγνα...Κρόνος (Κράνος) Ιλλυρικού τύπου...Ξίφη, Αρχαιολογικό μουσείο ΜυκηνώνΟδοντόφρακτο κράνος, Εθνικό Αρχα...Σιδερένιες αιχμές δοράτων ΙΙ, Αρ...Σιδερένιες αιχμές δοράτων, Αρχαι...Τμήμα χάλκινης ενεπίγραφης ασπίδ...Τμήμα χάλκινου Κορινθιακού κράνο...Τμήμα χάλκινου ξίφους, Εθνικό Α...Χάλκινα εγχειρίδια, Εθνικό Αρχαι...Χάλκινο κράνος και χρυσό προσωπε...Χάλκινος διπλός πέλεκυς, Αρχαιολ...Κρόνος (Κράνος) Κορινθιακού τύπο...Κρόνος (Κράνος) κορινθιακού τύπο...Χάλκινη περικεφαλαία (κράνος) κο...Χάλκινη περικεφαλαία (κράνος) Κο...Κρόνος (Κράνος), κορινθιακού τύπ...Κρόνος (Κράνος) Αττικού Τύπου, Α...Κρόνος (Κράνος) χαλκιδικού τύπο...Κρόνος (Κράνος) Ιλλυρικού Τύπου,...Περικεφαλαία από δόντια κάπρου, ...Χάλκινη λόγχη ακοντίου, Αρχαιολο...Χάλκινη ασπίδα τύπου Herzsprung,...

Εμπρόσθιο τμήμα κράνους κορινθιακού τύπου, Αρχαιολογικό μουσείο Ισθμίων, Κορινθία

Εμπρόσθιο τμήμα κράνους Κορινθιακού τύπου. 650-570 π.Χ.