Φράγμα λίμνης Μαραθώνα, Αττική
Πως θα πάω: Φράγμα λίμνης Μαραθώνα, Αττική (Χάρτης)

Η κατασκευή του άρχισε το 1927 και ολοκληρώθηκε το 1929.

Το ύψος του είναι 54 μέτρα και το πλάτος στη βάση 47 και στην κορυφή 4,5 μέτρα.

Το συνολικό του μήκος είναι 285 μέτρα.

Η χωρητικότητα της λίμνης  41 εκατομμύρια κυβικά και το συνολικό εμβαδόν της 2.5 εκατομμύρια τμ.