Πρόχειρες σημειώσεις ή σχέδια, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Αθήνα, Κέντρο, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Φωτογραφίες με πρόχειρες σημειώσεις και σχέδια που έγιναν αυθόρμητα, σε κάποιες στιγμές αμηχανίας ή έντονης σκέψης. Κάποιες από αυτές τις σημειώσεις θα είναι αδιάφορες, κάποιες άλλες όμως θα είναι αφετηρίες νέων δημιουργημάτων και νέων σκέψεων.

Η φωτογράφιση έγινε με Samsung Galaxy, GT57580

 


Πρόχειρες σημειώσεις ή σχέδια, Αθήνα, Αττική

Φωτογραφίες με πρόχειρες σημειώσεις και σχέδια που έγιναν αυθόρμητα, σε κάποιες στιγμές αμηχανίας ή έντονης σκέψης. Κάποιες από αυτές τις σημειώσεις θα είναι αδιάφορες, κάποιες άλλες όμως θα είναι αφετηρίες νέων δημιουργημάτων και νέων σκέψεων.

Η φωτογράφιση έγινε με Samsung Galaxy, GT57580