Συνδέσεις μπαταριών, παράλληλη και σε σειρά
Πως θα πάω: Αθήνα, Κέντρο, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδέσεις μπαταρίες: η Παράλληλη και η σύνδεση σε Σειρά. Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται σχηματικά και οι δύο.

Παράλληλη Σύνδεση
Η Τάση παραμένει ίδια με την τάση κάθε μπαταρίας που είναι συνδεμένη. Tο ρεύμα (ένταση, χωρητικότητα) προκύπτει από το σύνολο των μπαταριών που είναι συνδεδεμένες. (Στη φωτογραφία 1, τάση: 12V και χωρητικότητα: 20Α)

Σύνδεση σε σειρά
Η τάση προκύπτει από το σύνολο των μπαταριών που είναι συνδεδεμένες. Το ρεύμα (ένταση, χωρητικότητα) παραμένει ίδιο με το ρεύμα κάθε μπαταρίας που είναι συνδεδεμένη. (Στη Φωτογραφία 2, τάση 24V και χωρητικότητα: 10Α) 


Συνδέσεις μπαταριών, παράλληλη και σε σειρά

Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδέσεις μπαταρίες: η Παράλληλη και η σύνδεση σε Σειρά. Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται σχηματικά και οι δύο.

Παράλληλη Σύνδεση
Η Τάση παραμένει ίδια με την τάση κάθε μπαταρίας που είναι συνδεμένη. Tο ρεύμα (ένταση, χωρητικότητα) προκύπτει από το σύνολο των μπαταριών που είναι συνδεδεμένες. (Στη φωτογραφία 1, τάση: 12V και χωρητικότητα: 20Α)

Σύνδεση σε σειρά
Η τάση προκύπτει από το σύνολο των μπαταριών που είναι συνδεδεμένες. Το ρεύμα (ένταση, χωρητικότητα) παραμένει ίδιο με το ρεύμα κάθε μπαταρίας που είναι συνδεδεμένη. (Στη Φωτογραφία 2, τάση 24V και χωρητικότητα: 10Α)