Μαγική σφαίρα, Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Εικονίζονταν ο θεός Ήλιος, λιοντάρι, δράκοντας και σύμβολα μαγείας. Βρέθηκε θαμμένη στην περιοχή του θεάτρου του Διονύσου, όπου την εποχή στην οποία ανήκει η σφαίρα διεξάγονταν μονομαχίες και άλλοι σχετικοί αγώνες. Έχει υποτεθεί πως η σφαίρα χρησιμοποιήθηκε σε μαγικές τελετές για νίκη στους αγώνες αυτούς.  2ος - 3ος αιώνας μ.Χ

Η φωτογράφιση έγινε με: NIKON 1 J3 / NIKOR 10-30 VR   


Μαγική σφαίρα, Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική

Εικονίζονταν ο θεός Ήλιος, λιοντάρι, δράκοντας και σύμβολα μαγείας. Βρέθηκε θαμμένη στην περιοχή του θεάτρου του Διονύσου, όπου την εποχή στην οποία ανήκει η σφαίρα διεξάγονταν μονομαχίες και άλλοι σχετικοί αγώνες. Έχει υποτεθεί πως η σφαίρα χρησιμοποιήθηκε σε μαγικές τελετές για νίκη στους αγώνες αυτούς.  2ος - 3ος αιώνας μ.Χ

Η φωτογράφιση έγινε με: NIKON 1 J3 / NIKOR 10-30 VR