Σύνοψις επιστημών δια τους πρωτόπειρους, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αττική
Πως θα πάω: Μουσείο Iστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Κούμα το 1819, ως εγχειρίδιο των μαθητών του γυμνασίου της Σμύρνης. Ο συγγραφέας μιλά για τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας των Θετικών και Φυσικών Επιστημών, σε συνδυασμό με τα θεωρητικά μαθηματικά της Φιλολογίας ή της Ιστορίας. Ο τόμος αποτελείται από τέσσερα μέρη, καθένα από τα οποία είναι αφιερωμένο και σε μια επιστήμη (αριθμητική, Γεωγραφία, Αστρονομία και Ηθική μαζί με Λογική).

Το συγκεκριμένο αντίτυπο εκδόθηκε το 1841

Ο Κωνσταντίνος Κούμας (1777-1836) ήταν δάσκαλος του Γένους, εκπρόσωπος του Νεοελληνικού διαφωτισμού, φιλόσοφος, ιστορικός και μεταφραστής.


Οι πληροφορίες έχουν αντιγραφεί από την προθήκη του μουσείου


Σύνοψις επιστημών δια τους πρωτόπειρους, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αττική

Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Κούμα το 1819, ως εγχειρίδιο των μαθητών του γυμνασίου της Σμύρνης. Ο συγγραφέας μιλά για τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας των Θετικών και Φυσικών Επιστημών, σε συνδυασμό με τα θεωρητικά μαθηματικά της Φιλολογίας ή της Ιστορίας. Ο τόμος αποτελείται από τέσσερα μέρη, καθένα από τα οποία είναι αφιερωμένο και σε μια επιστήμη (αριθμητική, Γεωγραφία, Αστρονομία και Ηθική μαζί με Λογική).

Το συγκεκριμένο αντίτυπο εκδόθηκε το 1841

Ο Κωνσταντίνος Κούμας (1777-1836) ήταν δάσκαλος του Γένους, εκπρόσωπος του Νεοελληνικού διαφωτισμού, φιλόσοφος, ιστορικός και μεταφραστής.


Οι πληροφορίες έχουν αντιγραφεί από την προθήκη του μουσείου