Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής (ΙΙΙ), Μουσείο Κανελλοπούλου, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Μουσείο Κανελλοπούλου, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής. Κανονικός τύπος. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (Γύρω στο 2800/2700-2300 π.Χ)
Βρίσκεται στο Μουσείο Κανελλοπούλου


Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής (ΙΙΙ), Μουσείο Κανελλοπούλου, Αθήνα, Αττική

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής. Κανονικός τύπος. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (Γύρω στο 2800/2700-2300 π.Χ)
Βρίσκεται στο Μουσείο Κανελλοπούλου