Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής (ΙΙ), Μουσείο Κανελλοπούλου, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Μουσείο Κανελλοπούλου, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής.  Προκανονικός τύπος. Πρωτοκυκλαδική Ι/ΙΙ περίοδος (Γύρω στο 2800/2700 π.Χ)

Βρίσκεται στο Μουσείο Κανελλοπούλου