Μηλιακό ανάγλυφο (Ηλέκτρα, Ορέστης), Μουσείο Κανελλοπούλου, Αθήνα, Αττική
O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Μηλιακό ανάγλυφο με παράσταση της Ηλέκτρας και του Ορέστη στον τάφο του Αγαμέμνωνα . 470 – 460 π.Χ

Βρίσκεται στο μουσείο Κανελλοπούλου.


Μηλιακό ανάγλυφο (Ηλέκτρα, Ορέστης), Μουσείο Κανελλοπούλου, Αθήνα, Αττική

Μηλιακό ανάγλυφο με παράσταση της Ηλέκτρας και του Ορέστη στον τάφο του Αγαμέμνωνα . 470 – 460 π.Χ

Βρίσκεται στο μουσείο Κανελλοπούλου.