Λυχνία σε σχήμα πολεμικού πλοίου, Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Βρέθηκε στο Ερεχθείο. Σύμφωνα με τη χαραγμένη επιγραφή ιερόν της Αθήνας αφιερώθηκε στην Αθηνά Παλάδα που λατρεύονταν στο ανατολικό τμήμα του Ερεχθείου.

Τέλος 5ου αιώνα Π.χ, Χαλκός.

Βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης


Λυχνία σε σχήμα πολεμικού πλοίου, Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, Αττική

Βρέθηκε στο Ερεχθείο. Σύμφωνα με τη χαραγμένη επιγραφή ιερόν της Αθήνας αφιερώθηκε στην Αθηνά Παλάδα που λατρεύονταν στο ανατολικό τμήμα του Ερεχθείου.

Τέλος 5ου αιώνα Π.χ, Χαλκός.

Βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης