Ο "Στοχαστής", Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική
Πως θα πάω: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Ο ΄Στοχαστής’. Μεγάλου μεγέθους πήλινο συμπαγές ειδώλιο καθιστής ανδρικής μορφής από την περιοχή της Καρδίτσας Θεσσαλίας της Τελικής Νεολιθικής περιόδου (4500-3300 π.Χ.)

Είναι μοναδικό, το μεγαλύτερο ως τώρα έργο της νεολιθικής εποχής που αγγίζει τα όρια της πλαστικής. Το έργο είναι αδέξιο στις λεπτομέρειές του. Τα επιμέρους όμως στοιχεία συνθέτουν τη μορφή ενός ρωμαλέου άνδρα με βλέμμα ευθυτενές.

Το έντονο ιθυφαλλικό στοιχείο, σπασμένο στο μεγαλύτερο μέρος του, σε συνδυασμό με το μέγεθος του ειδωλίου υποδηλώνουν το θρησκευτικό χαρακτήρα του. Πιθανόν να παρίστανε αγροτική θεότητα που σχετίζεσαι με την καρποφορία της γης.Εκθέματα Μουσείων

Εκθέματα μουσείων / Αγάλματα

ΑγάλματαΕπιτύμβιες στήλες και ΑναθήματαΘεατρικά Προσωπεία

Μόνιμη έκθεση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Συλλογή, Εκθέματα)

Άγαλμα Υγείας, Εθνικό Αρχαιολογ...Αγαλμάτιο γυναικείας μορφής, Εθν...Ακρωτήριο ναού, Εθνικό Αρχαιολογ...Κεφαλή νέου, Εθνικό Αρχαιολογικ...Λούκιος Βέρος , Εθνικό Αρχαιολογ...Ομοίωμα περιστέρας (Αφιέρωμα), Ε...Ομοίωμα περιστέρας, Εθνικό Αρχαι...Πλακίδιο με ανάγλυφο γυναικείο α...Τμήμα μαρμάρινης ανάγλυφης πλάκα...Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Γεν...Χάλκινο κράνος και χρυσό προσωπε...Ξύλινο ομοίωμα γυναίκας, Εθνικό ...Χάλκινα εγχειρίδια, Εθνικό Αρχαι...Οδοντόφρακτο κράνος, Εθνικό Αρχα...Μαρμάρινο τελετουργικό αγγείο, ...Άγαλμα κοιμώμενου Έρωτα, Εθνικό ...Τμήμα Δίσκου, Εθνικό Αρχαιολογικ...Ιωνικό κιονόκρανο από παριανό μά...Κεφάλι από άγαλμα νέου, Αρχαιολο...Χρυσή Επένδυση βρέφους, Εθνικό Α...Νεκρική προσωπίδα ανδρός, Εθνικό...Γυναικεία Κεφαλή από ασβεστοκονί...Αιγυπτιακή Επιτύμβια στήλη, Εθνι...Ταφικό προσωπείο, Εθνικό Αρχαιολ...Αργυρό ρυτό σε σχήμα κεφαλής ταύ...Χρυσό σφυρήλατο ρυτό, Εθνικό Αρχ...Αγαλμάτιο Ηρακλέους, Εθνικό Αρχα...Εικονιστική γυναικεία κεφαλή, Εθ...Χρυσές νεκρικές προσωπίδες, Εθνι...Τμήμα χάλκινου ξίφους, Εθνικό Α...Πήλινο σύμπλεγμα με μορφές που π...Μαρμάρινη Κεφαλή θεού, Εθνικό Αρ...Κεφάλι αγάλματος της Ήρας, Εθνικ...Κεφαλή γενειοφόρου θεού, Εθνικό ...Ερμαϊκή στήλη άγνωστης προέλευση...Άγαλμα Γαλάτη Πολεμιστή, Εθνικό ...Κεφαλή Κούρου, Εθνικό Αρχαιολογι...Άγαλμα σφίγγας, Εθνικό Αρχαιολογ...Τοιχογραφία της "Μυκηναίας", Εθν...Κορμός Αγάλματος Αφροδίτης, Εθνι...Τμήματα τοιχογραφίας γυναικείας ...Μαρμάρινη φιάλη και τρίπτης από ...Επιτύμβια στήλη από εύθρυπτο πωρ...Επιτύμβια στήλη από εύθρυπτο πωρ...Μαρμάρινο κυκλαδικό ειδώλιο, Εθν...Κεφάλι κυκλαδικού ειδωλίου, Εθνι...Χάλκινο άγαλμα Ποσειδώνα, Εθνικό...Μαρμάρινη κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρ...Μαρμάρινο θεατρικό προσωπείο, Εθ...Άγαλμα διαδούμενου νέου, Εθνικό ...Άγαλμα Νίκης, Εθνικό Αρχαιολογικ...Τμήμα ενδύματος Νίκης, Εθνικό Αρ...Αγαλμάτιο Ηρακλή, Εθνικό Αρχαιολ...

Ο "Στοχαστής", Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, Αττική

Ο ΄Στοχαστής’. Μεγάλου μεγέθους πήλινο συμπαγές ειδώλιο καθιστής ανδρικής μορφής από την περιοχή της Καρδίτσας Θεσσαλίας της Τελικής Νεολιθικής περιόδου (4500-3300 π.Χ.)

Είναι μοναδικό, το μεγαλύτερο ως τώρα έργο της νεολιθικής εποχής που αγγίζει τα όρια της πλαστικής. Το έργο είναι αδέξιο στις λεπτομέρειές του. Τα επιμέρους όμως στοιχεία συνθέτουν τη μορφή ενός ρωμαλέου άνδρα με βλέμμα ευθυτενές.

Το έντονο ιθυφαλλικό στοιχείο, σπασμένο στο μεγαλύτερο μέρος του, σε συνδυασμό με το μέγεθος του ειδωλίου υποδηλώνουν το θρησκευτικό χαρακτήρα του. Πιθανόν να παρίστανε αγροτική θεότητα που σχετίζεσαι με την καρποφορία της γης.