Καμπανός (αναπαράσταση), Νομισματικό Μουσείο Αθηνών
Πως θα πάω: Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

Ο Καμπανός είναι ο αντίστοιχος ζυγός με το νεοελληνικό καντάρι (στατήρας) και η καταγωγή του είναι ρωμαϊκή. Δίνει τη δυνατότητα γρήγορου ζυγίσματος με τη χρήση ενός μόνο βαριδιού. Η ακρίβεια του όμως δεν είναι μεγάλη.