Νομισματικός Θησαυρός: Μικρό Ελευθεροχώρι Ελασσόνος, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών
Πως θα πάω: Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Βρέθηκε το 1971. Χρονολογία απόκρυψης: περίπου το 1219 μ.Χ.  Ο θησαυρός αποτελείται από 441 άσπρα τραχέα (νομίσματα από κράμα χαλκού - αργύρου) που βρίσκονταν σε ένα θησαυράριο.

Το 13ο αιώνα η Θεσσαλία σπαράσσεται από πολέμους. Η οχυρά προστατευμένη Ελασσόνα αποτελεί το τελευταίο ασφαλές καταφύγιο για τους πληθυσμούς της γύρω περιοχής. Λίγο πριν μπει στο κάστρο της Λοσσώνος ο κάτοχος των νομισμάτων θάβει την περιουσία του στο χώμα μέσα σε πήλινο σκεύος, που χρησίμευε είτε για την μεταφορά νερού ή κρασιού είτε ως μαγειρικό σκεύος, με σκοπό αφού περάσει ο κίνδυνος να την ανακτήσει. Η εξέλιξη των γεγονότων, όμως, δεν στάθηκε ευνοϊκή για αυτόν.

* Αντιγραφή από τις σημειώσεις στην προθήκη του Νομισματικού Μουσείου. Εκθέματα Μουσείων

Εκθέματα μουσείων / Αγάλματα

ΑγάλματαΕπιτύμβιες στήλες και ΑναθήματαΘεατρικά Προσωπεία

Νομισματικός Θησαυρός: Μικρό Ελευθεροχώρι Ελασσόνος, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Βρέθηκε το 1971. Χρονολογία απόκρυψης: περίπου το 1219 μ.Χ.  Ο θησαυρός αποτελείται από 441 άσπρα τραχέα (νομίσματα από κράμα χαλκού - αργύρου) που βρίσκονταν σε ένα θησαυράριο.

Το 13ο αιώνα η Θεσσαλία σπαράσσεται από πολέμους. Η οχυρά προστατευμένη Ελασσόνα αποτελεί το τελευταίο ασφαλές καταφύγιο για τους πληθυσμούς της γύρω περιοχής. Λίγο πριν μπει στο κάστρο της Λοσσώνος ο κάτοχος των νομισμάτων θάβει την περιουσία του στο χώμα μέσα σε πήλινο σκεύος, που χρησίμευε είτε για την μεταφορά νερού ή κρασιού είτε ως μαγειρικό σκεύος, με σκοπό αφού περάσει ο κίνδυνος να την ανακτήσει. Η εξέλιξη των γεγονότων, όμως, δεν στάθηκε ευνοϊκή για αυτόν.

* Αντιγραφή από τις σημειώσεις στην προθήκη του Νομισματικού Μουσείου.