Νομισματικός Θησαυρός: Όλυνθος, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών
Πως θα πάω: Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Το "εύρημα" προέρχεται από τις ανασκαφές της Ολύνθου το 1931 και περιλαμβάνει 63 τεμάχια: 4 τετράδραχμα και 46 τετρώβολα Χαλκιδικού Κοινού, 10 τετρώβολα Περδίκκα Β`, 1 τετρώβολον Αινείας, 1 τετρώβολον Σκιώνης και 1 τετρώβολον Ολύνθου.

Πρόκειται για μια περίπτωση αποθησαύρισης των οικονομιών ενός πολίτη και συνίσταται κυρίως σε νομίσματα του Κοινού των Χαλκιδέων και του Περδίκκα Β`, καθώς και μεμονωμένα νομίσματα χαλκιδικών πόλεων. Η απόκρυψη του "θησαυρού" χρονολογείται γύρω στο 348 π.Χ όταν η πόλη της Ολύνθου υπέκυψε τελικά στην πολιορκία του Φιλίππου Β`.  

* Αντιγραφή από τις σημειώσεις στην προθήκη του Νομισματικού Μουσείου. Εκθέματα Μουσείων

Εκθέματα μουσείων / Αγάλματα

ΑγάλματαΕπιτύμβιες στήλες και ΑναθήματαΘεατρικά Προσωπεία

Νομισματικός Θησαυρός: Όλυνθος, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Το "εύρημα" προέρχεται από τις ανασκαφές της Ολύνθου το 1931 και περιλαμβάνει 63 τεμάχια: 4 τετράδραχμα και 46 τετρώβολα Χαλκιδικού Κοινού, 10 τετρώβολα Περδίκκα Β`, 1 τετρώβολον Αινείας, 1 τετρώβολον Σκιώνης και 1 τετρώβολον Ολύνθου.

Πρόκειται για μια περίπτωση αποθησαύρισης των οικονομιών ενός πολίτη και συνίσταται κυρίως σε νομίσματα του Κοινού των Χαλκιδέων και του Περδίκκα Β`, καθώς και μεμονωμένα νομίσματα χαλκιδικών πόλεων. Η απόκρυψη του "θησαυρού" χρονολογείται γύρω στο 348 π.Χ όταν η πόλη της Ολύνθου υπέκυψε τελικά στην πολιορκία του Φιλίππου Β`.  

* Αντιγραφή από τις σημειώσεις στην προθήκη του Νομισματικού Μουσείου.