Νομισματικός Θησαυρός: Κονταριώτισσα Πιερίας, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών
Πως θα πάω: Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Βρέθηκε το 1978. Χρονολογία απόκρυψης: περίπου το 1817. Αποτελείται από 250 νομίσματα: 37 χρυσά και 213 αργυρά νομίσματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Δημοκρατίας της Βενετίας, της Ραγούζας, της Αυστρίας, της Βαυαρίας, της Σαξονίας, της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, των Κάτω Χωρών και του Βασιλείου των Δύο Σικελιών. Τα νομίσματα βρίσκονταν σε ένα Αγγείο - Θησαυράριο.

Ο "θησαυρός" αυτός αποτελεί τυπικό δείγμα αποταμιευτικού συνόλου. Με προσοχή και επιμέλεια ο κάτοχος συγκεντρώνει ευρωπαϊκά και οθωμανικά νομίσματα σε πολύτιμο μέταλλο και στις μεγαλύτερες υποδιαιρέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο κάτοχος του "θησαυρού" αποθησαυρίζει νομίσματα των Οθωμανών σουλτάνων Μουσταφά Γ', 1757-1774 και Μαχμούτ Β΄, 1808-1839, όχι με βάση την ονομαστική τους αξία, αλλά με βάση το βάρος τους.

* Αντιγραφή από τις σημειώσεις στην προθήκη του Νομισματικού Μουσείου. Εκθέματα Μουσείων

Εκθέματα μουσείων / Αγάλματα

ΑγάλματαΕπιτύμβιες στήλες και ΑναθήματαΘεατρικά Προσωπεία

Νομισματικός Θησαυρός: Κονταριώτισσα Πιερίας, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Βρέθηκε το 1978. Χρονολογία απόκρυψης: περίπου το 1817. Αποτελείται από 250 νομίσματα: 37 χρυσά και 213 αργυρά νομίσματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Δημοκρατίας της Βενετίας, της Ραγούζας, της Αυστρίας, της Βαυαρίας, της Σαξονίας, της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, των Κάτω Χωρών και του Βασιλείου των Δύο Σικελιών. Τα νομίσματα βρίσκονταν σε ένα Αγγείο - Θησαυράριο.

Ο "θησαυρός" αυτός αποτελεί τυπικό δείγμα αποταμιευτικού συνόλου. Με προσοχή και επιμέλεια ο κάτοχος συγκεντρώνει ευρωπαϊκά και οθωμανικά νομίσματα σε πολύτιμο μέταλλο και στις μεγαλύτερες υποδιαιρέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο κάτοχος του "θησαυρού" αποθησαυρίζει νομίσματα των Οθωμανών σουλτάνων Μουσταφά Γ', 1757-1774 και Μαχμούτ Β΄, 1808-1839, όχι με βάση την ονομαστική τους αξία, αλλά με βάση το βάρος τους.

* Αντιγραφή από τις σημειώσεις στην προθήκη του Νομισματικού Μουσείου.