Ορνιθόγαλο το αττικό, Δροσιά, Αττική
Πως θα πάω: Δροσιά, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ - ΔΡΟΣΙΑ τώρα από το meteo.gr

Ορνιθόγαλο το αττικό
Ornithogalum atticum
Δροσιά, Αττική
Απρίλιος 2015