Δωρόνικο το στυλώδες, Γραβιά, Φωκίδα
Πως θα πάω: Γραβιά, Φωκίδα (Χάρτης) O Καιρός: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ  τώρα από το meteo.gr

Δωρόνικο το στυλώδες
Doronicum columnae
Γραβιά, Φωκίδα
Απρίλιος 2015