Πυργούθι (Πύργος), Πρόσυμνα, Αργολίδα
Πως θα πάω: Πυργούθι (Πύργος), Πρόσυμνα, Αργολίδα (Χάρτης) O Καιρός: ΜΥΚΗΝΕΣ τώρα από το meteo.gr

Κατάλοιπα φυλακίου του 3ου αιώνα π.Χ, τα οποία (αν και ήταν ανέκαθεν ορατά) ερευνήθηκαν το 1995-1997 από το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Το φυλάκιο έχει τετράγωνο σχήμα με πλευρά 6 μέτρων, ισχυρή πολυγωνική τοιχοδομία και πιθανώς άνω όροφο με πλίνθινους τοίχους, όπως μαρτυρούν τα λείψανα της εσωτερικής κλίμακας.

Η φρουρά του φυλακίου, έλεγχε τον εκτεινόμενο στα νότια οικισμό ή τον γνωστό ως "κοντοπορεία"  δρόμο, ο οποίος διασχίζοντας την κοιλάδα στα ανατολικά του μνημείου, συνέδεε το Άργος με την Κόρινθο.

Τα παραπάνω στοιχεία, είναι αντιγραφή από την πληροφοριακή πινακίδα (δωρεά του Σουηδικού Ινστιτούτου), που βρίσκεται στο χώρο του μνημείου.


Πυργούθι (Πύργος), Πρόσυμνα, Αργολίδα

Κατάλοιπα φυλακίου του 3ου αιώνα π.Χ, τα οποία (αν και ήταν ανέκαθεν ορατά) ερευνήθηκαν το 1995-1997 από το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Το φυλάκιο έχει τετράγωνο σχήμα με πλευρά 6 μέτρων, ισχυρή πολυγωνική τοιχοδομία και πιθανώς άνω όροφο με πλίνθινους τοίχους, όπως μαρτυρούν τα λείψανα της εσωτερικής κλίμακας.

Η φρουρά του φυλακίου, έλεγχε τον εκτεινόμενο στα νότια οικισμό ή τον γνωστό ως "κοντοπορεία"  δρόμο, ο οποίος διασχίζοντας την κοιλάδα στα ανατολικά του μνημείου, συνέδεε το Άργος με την Κόρινθο.

Τα παραπάνω στοιχεία, είναι αντιγραφή από την πληροφοριακή πινακίδα (δωρεά του Σουηδικού Ινστιτούτου), που βρίσκεται στο χώρο του μνημείου.